Parterapi

Om du och din partner har svårigheter i er relation och vill lösa dessa kan ni ibland behöva hjälp utifrån, exempelvis genom parterapi.


Parterapi

Emotionellt fokuserad parterapi

Den vanligaste formen av parterapi idag kallas för emotionellt fokuserad parterapi (ETP). Denna terapi kan inte användas om det finns våld eller missbruk i relationen.

Samspelsmönster som har gått fel

Vi människor vill oftast ha kärlek, sex, närhet, omtanke, trygghet, störd och gensvar i en relation och vi tar också förgivet att vi ska få detta. OM eller NÄR vi inte får detta så reagerar vi på ett visst sätt.

Dessa reaktioner kan dock se väldigt annorlunda ut. Vissa reagerar på avsaknaden genom att dra sig undan och bli tystare, vilket bara späder på känslorna av ensamhet.

Detta beteende kan också misstolkas av partnern då denna inte förstår varför du plötsligt är tyst eller varför du drar dig undan. Eftersom partnern inte förstår det så hamnar ni ett samspelsmönster som går fel. Och ju längre detta mönster pågår och ju värre det blir desto mer glider ni ifrån varandra.

Skapa känslomässiga band

I parterapin måste era samspelsmönster bli synliga och tydliga. Vad gör ni och varför gör ni det? Det är ingens fel utan båda bidrar till att samspelsmönstret ser ut som det ser ut.

Terapin fokuserar alltså inte på att skuldbelägga någon utan att istället få båda att se hur era samspelsmönster ser ut och hur ni ska kunna bryta dessa. Hur ni ska kunna se varandra igen, och hur ni ska kunna stötta varandra.

Otrohet – behöver inte innebära slutet

Om någon av er har varit otrogen så kan det vara väldigt svårt att läka såren och läka relationen igen. Men, det är viktigt att komma ihåg att en otrohet inte behöver innebära slutet för er relation. Om ni båda vill så kan ni tillsammans, och ibland även med professionell hjälp, rädda ert förhållande.

För att er relation ska kunna räddas behöver den som har varit otrogen att avsluta sin andra relation omedelbart. Denna person måste också kunna ge konkreta bevis på att relationen är avslutad, det är nämligen svårt med tillit i en situation som denna.

Det är viktigt att du som har varit otrogen är helt ärlig. Därför måste du som drabbad fundera över hur mycket du egentligen vill veta. Fundera kring detta innan du ställer frågorna eftersom du kommer att få helt ärliga svar.

Du som har varit otrogen måste vara beredd på att din partner behöver en ökad kontroll den närmsta tiden och att det kommer att ta ett tag innan tilliten är återvunnen. Du måste nu kämpa för att återvinna tilliten. Du måste acceptera ett ökat kontrollbehov och kämpa för att återvinna din partner.

Om din partner inte kan återfå tilliten till dig kan ni pröva att anlita professionell hjälp för detta.

Vid missbruk och/eller våld

Om du fruktar för ditt eller dina barn liv eller säkerhet ska du omedelbart kontakta polisen och/eller en kvinnojour/mansjour. När är person är våldsbenägen fungerar inte terapi. Det är först när missbruket och våldet är under kontroll som ni kan gå i parterapi.

Om din partner har ett missbruk behöver din partner söka hjälp. Vill din partner inte söka hjälp så får du ställa ett ultimatum och vara konsekvens. Missbrukare söker ofta inte hjälp förrän de inser att de kan förlora allt om de inte slutar missbruka.

Efter att din partner är fri från sitt missbruk kan ni som par eller ni som familj gå i terapi tillsammans. Men då i en terapi som är specialiserad på denna problematik.